Српска родноверна жупа „Луг Велеса” окупља људе који желе учествовати у истраживању, очувању и обнављању словенских, и превасходно српских, обичаја, веровања и културе.

Словенско родноверје каквим га ми схватамо представља данашњи облик веровања словенских народа утемељен на писаним и археолошким изворима, обликован спајањем савремених етнолошких, антрополошких и лингвистичких истраживања са живом народном традицијом. Иако родноверјем означавамо исконску веру Словена, сам назив је скован у новије време јер наши преци нису имали потребу да своја веровања засебно именују. Будући да се назив проширио међу свим словенским народима и ми се одлучујемо да га користимо. Премда не постоји средишње исходиште родноверја под овим појмом данас сусрећемо мноштво различитих, неретко опречних ставова и погледа на свет. Наглашавамо да „Луг Велеса” делује самостално, без уплива туђих ставова, схватајући родноверје како је то овде појашњено.

Са радом почињемо у зиму 2013 године када се троје пријатеља из Новог Сада удружује и оснива „Луг Велеса”. Током досадашњег деловања написали смо преко стотину текстова у којима укратко обрађујемо појединачне појмове из словенског родноверја . Такође сваке године смо обележили најзначајније светковине. У јесен 2015. започињемо YouTube канал где објављујемо серију анимираних образовних видеа под насловом „Стазом словенског наслеђа”. Учествовали смо на неколико међународних окупљања попут Словенског родноверног већа Словенско родноверно веће је облик међународне сарадње где се једном годишње састају преставници различитих удружења која се баве словенским родноверјем те представљају свој рад и разматрају посебне теме. Сви донешени закључци Већа су саветодавне природе. и Европског конгреса етничких религија. Европски конгрес етничких религија подстиче сарадњу између различитих европских удружења. Као свој циљ виде пружање помоћи групама које се залажу за очување етничких религија и спречавање дискриминације против њих. Оваква окупљања где учесници размењују искуства се одржавају сваке друге године. Пролећа 2019 основали смо Удружење за неговање српске народне баштине Луг Велеса које се не бави родноверјем већ народним обичајима, вештинама и уметношћу.

Циљ нашег рада је да отргнемо забораву избледеле обичаје, очувамо вештине и веровања словенских народа и проширимо знање о словенској култури.